2012

2012


•  nadstavba bytového domu so zateplením, Čapajevova 37, 39 Prešov

•  rekonštrukcia a oprava haly firmy Tomark, s.r.o, Prešov

•  novostavba rodinného domu, Nižna Šebastová I. Etapa

•  novostavba rodinného domu, Prešov