Kontakt

Kontakt

MM stav, s.r.o.

Zlatobanská 12,08005 Prešov

kancelária: Jesenna 12, 08005 Prešov

Zapísaná na Okresnom súde v Prešove odd.Sro č.13775/P dňa 24.10.2002

IČO:36482315

DIČ:2020015008

IČ DPH:SK2020015008

Bankové spojenie:

FIO banka a.s.:SK76 8330 0000 0021 0144 5331

SLSP banka a.s.:SK14 0900 0000 0051 9116 7569

Správa bola úspešne odoslaná. Čo najskôr Vám budeme odpoveďať.