2013

2013


•  rekonštrukcia a oprava haly firmy Tomark, s.r.o, Prešov

•  novostavba rodinného domu na kľúč, Prešov 

•  rekonštrukcia strechy strešnou fóliou Fatrafol, BIDVEST, s.r.o. prev. Prešov

•  rekonštrukcia fasády rodinného domu, Prešov

•  novostavba rodinného domu, Nižná Šebastová II. Etapa