2020

2020

 

  • stavebné práce Tomark, Prešov
  • výstavba novostavby RD Ruská Nová Ves II.etapa
  • rekonštrukcia a nadstavba Hasičšskej zbrojnice Šarišská Poruba
  • rekonštrukcia Kultúrneho domu Šarišská Poruba
  • výstavba skladovej haly 300m2, Solivar