2008

2008


•  zateplenie bytového domu Národná trieda 49,51,53 - Košice

•  zateplenie bytového domu Národná trieda 71,73,75 - Košice

•  novostavba rodinného domu Ruská Nová Ves

•  búracie práce VUST TESLA – Košice

•  zateplenie bytového domu ul. Výstavby 8,10 - Košice

•  novostavba rodinného domu Nižná Šebastová - Prešov

•  zateplenie bytového domu 1.časť- ul. Narcisová 3,5 - Košice

•  rekonštrukcia chaty - Lipovce

•  rekonštrukcia bytu Janoušková - Prešov

•  rekonštrukcia schodísk na ZŠ Šrobárova – Prešov