2010

2010


•  zateplenie bytového domu Prešov, ul. Kozmonautov 2,4

•  rekonštrukcia výrobnej haly II. etapa - Lipovce

•  realizácia oplotenia a výstavba bazéna, Bratislava

•  obnova sociálnych zariadení Raimanová, Prešov

•  rekonštrukcia skladových priestorov Ekopak, Prešov

•  výmena okien a svetlíkov zdravotné stredisko Šváby, Prešov