2015

2015


•  výmena stúpačiek TUV a STV vody a kanalizácie Janoušková

•  rekonštrukcia kancelárskych priestorov ECOPAK Prešov

•  nadstavba bytového domu Janoušková 7-17, Prešov

•  vybudovanie parkoviska Baldovce (450m2)

•  zateplenie bytového domu na ul.17.novembra, Prešov

•  stavebné úpravy v areáli Slovnaft a.s., Kapušany