2020

2020

 

  • stavebné práce Tomark, Prešov
  • výstavba novostavby RD Ruská Nová Ves II.etapa
  • rekonštrukcia a nadstavba hasičšskej zbrojnice Šarišská Poruba