2018

2018

•  stavebné úpravy v kancelárií a objektov v areáli Slovnaft a.s., Kapušany,

•  novostavba 5 rodinných domov, Ruská Nová Ves,

•  novostavba skladovo-výrobnej haly Eco Pack a.s. Prešov,